1. periodiska systemet

  periodiska systemet, den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten.

 2. period

  period, geologisk tidsenhet av intermediär rang mellan era och epok, omfattande alltifrån 2,6 (kvartär) upp till 260 (orosina) miljoner år.
 3. period

  period, invecklad mening där flera satser sammanfogas till en syntaktiskt sluten helhet genom samordning och över–underordning.
 4. period

  period, term bl.a. inom fysiken: tid T efter vilken en process upprepas, t.ex. tiden för en hel pendelsvängning (svängningstid).
 5. period

  period, musikterm, se periodik.
 6. periodisering

  periodisering, metod som innebär att man fördelar inkomster och utgifter till den period de hör till i syfte att erhålla ett resultat (vinst eller förlust).
 7. kritisk period

  kritisk period, begränsad tidsperiod i en individs tidiga utveckling under vilken betingelserna för inlärning är speciellt gynnsamma.
 8. period

  period, detsamma som omloppstid.
 9. period–luminositetsrelationen

  period–luminositetsrelationen, samband mellan en variabel stjärnas (speciellt en cepheids) period och dess genomsnittliga absoluta magnitud eller luminositet.
 10. periodica

  periodica, samlingsbenämning på tidningar, tidskrifter, årsböcker och andra periodiskt utkommande skrifter.