1. perrong

  perrong, järnvägsterm, se plattform.
 2. plattform

  plattform, perrong , plan uppbyggnad för resandes av- och påstigning vid järnvägsstation.
 3. Citybanan

  Citybanan, järnväg för pendeltåg i Stockholm, påbörjad 2009 och färdigställd 2017.

 4. banhall

  banhall, hallbyggnad som ger klimatskydd över spår och perronger vid järnvägsstationer, huvudsakligen vid ändstationer där tåg ställs upp under längre tid.
 5. Eva Ibbotson

  Ibbotson, Eva, 1925–2010, brittisk författare, född i Österrike.
 6. tobaksrökning

  tobaksrökning, inandning av tobaksrök från cigaretter, cigarrer eller piptobak.