1. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med till exempel kalk och blyoxid.

 2. tobaksrökning

  tobaksrökning, inandning av tobaksrök från cigaretter, cigarrer eller piptobak.

 3. aulos

  aulos, blåsinstrument under antiken, med två fingerhålsförsedda pipor och med dubbelt eller enkelt rörblad.
 4. ton

  ton, ljud som uppstår ur regelbundna och snabba lufttrycksväxlingar (svängningar), vilka genereras av t.ex. en sträng, en luftpelare i en pipa eller ett membran.
 5. slutstycke

  slutstycke, mekanismdel i eldhandvapen eller kulspruta som tillsluter pipans bakre del under skottlossningen.
 6. ljusknekt

  ljusknekt, en i en del äldre ljusstakars ljuspipa placerad propp eller skål som hindrade ett ljus – särskilt en ljusstump – från att hamna för långt ner i pipan.
 7. orgel

  orgel, blåsinstrument som förses med luft genom ett bälgverk och spelas med tangenter.

 8. luftvapen

  luftvapen, vapen (luftgevär och luftpistol) där projektilen drivs ut ur pipan med komprimerad luft eller koldioxid.
 9. fot

  fot, måttenhet för piplängder i orgeln.
 10. kronglasmetoden

  kronglasmetoden, gammal metod för manuell tillverkning av planglas.