1. Mana Pools nationalpark

  Mana Pools nationalpark, nationalpark i norra Zimbabwe; för belägenhet se landskarta Zimbabwe.
 2. pool

  pool, sammanslutning eller samarbete i visst syfte, t.ex. mellan näringsidkare inom samma verksamhetsområde för att undvika inbördes konkurrens.
 3. Poole

  Poole, stad i södra England, Storbritannien; 157 900 invånare (2016).

 4. pool

  pool, personalpool, personalgrupp inom ett företag vars medlemmar inte är fast placerade vid en driftsenhet utan kan flyttas inom företaget för att utföra arbete vid olika enheter där behov uppkommer.
 5. Pool Malebo

  Pool Malebo, sjö i sydöstra Kongo (Brazzaville); för belägenhet se landskarta Kongo (Brazzaville).
 6. Nord Pool Spot AS

  Nord Pool Spot AS, gemensam marknadsplats för de nordiska, baltiska och brittiska elmarknaderna.
 7. Non-Aligned News Agencies Pool

  Non-Aligned News Agencies Pool, sammanslutning av nyhetsbyråer, se NANAP.
 8. kromatografi

  kromatografi, kemisk separationsteknik som utnyttjar förhållandet att de ämnen som skall separeras fördelar sig på olika sätt mellan en stillastående (stationär) och en rörlig (mobil) fas.
 9. poolingmetoden

  poolingmetoden, metod som används vid upprättande av koncernredovisning.
 10. personalpool

  personalpool, grupp av anställda som blivit övertalig i samband med rationaliseringar.