1. precision

  precision, i mätningssammanhang kvalitetsegenskap hos mätresultat som anger graden av inbördes överensstämmelse mellan resultat vid upprepade mätningar av samma storhetsvärde.
 2. precisering

  precisering, att göra t.ex. ett språkligt uttryck mer precist.
 3. precisionssåmaskin

  precisionssåmaskin, såmaskin som placerar fröet, utsädet, med mycket stor exakthet beträffande fröavstånd och sådjup.
 4. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

 5. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 6. folkrätt

  folkrätt, juridisk term som betecknar en rättsordning mellan folken till skillnad från den inomstatliga rätten, som gäller för en stats medborgare.
 7. energi

  energi, förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.

 8. befolkning

  befolkning, invånarna inom ett visst avgränsat område.

 9. precisionsavvägning

  precisionsavvägning, höjdmätning med avvägning, varvid hög noggrannhet uppnås.
 10. precisionsstyrd ammunition

  precisionsstyrd ammunition, ammunition i form av t.ex. styrda bomber eller robotar.