1. pubertet

  pubertet, pubertas, kroppsliga och psykiska förändringar hos människan, vilka uppträder vid tiden för könsmognaden, dvs. hos flickor från ca 10 till ca 14 år och hos pojkar från ca 12 till ca 16 år.
 2. barn

  barn, en människa under skedet mellan födelsen och vuxen ålder.
 3. Bali

  Bali, ö och provins i Indonesien.

 4. proliferation

  proliferation, celldelning med nybildning av likartade celler.
 5. kris

  kris, psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande.
 6. könshormoner

  könshormoner, hormoner som bildas i könskörtlarna (äggstockarna och testiklarna).
 7. äggcell

  äggcell, ägg, ovum, honlig könscell, hongamet.
 8. testosteron

  testosteron, könshormon som bildas i testiklarna samt i mindre omfattning i binjurarna och hos kvinnan i äggstockarna.

 9. psykosexuella stadier

  psykosexuella stadier, begrepp inom psykoanalytisk utvecklingsteori.
 10. barnspråk

  barnspråk, benämning på människans språk under dess tillblivelse i spädbarnsåldern och senare utveckling under småbarnstiden och skolåldern fram till puberteten.