1. puls

  puls, tryckvåg genom kroppens artärer varje gång hjärtkamrarna drar ihop sig och pumpar ut blod.

 2. puls

  puls, inom fysik och teknik ett kortvarigt engångsförlopp hos en fysikalisk storhet (elektrisk spänning, elektrisk ström, ljusstyrka, tryck osv.) karakteriserat av att storheten stiger från en konstant vilonivå (ofta noll) till ett maximum och därefter avtar och återgår till vilonivån.
 3. pulsar

  pulsar, snabbt roterande neu­tronstjärna som sänder ut strålning i två motsatta strålknippen och därför kan synas som en ”blinkande” himlakropp om jorden ligger i någon av strålriktningarna.
 4. pulsoximeter

  pulsoximeter, apparat för mätning genom huden av artärblodets syrehalt, se oximeter.
 5. pulsåder

  pulsåder, detsamma som artär.
 6. pulsdeficit

  pulsdeficit, skillnaden mellan antalet hjärtsammandragningar och det antal pulsslag som känns vid pulsräkning över handledspulsådern.
 7. pulstransformator

  pulstransformator, extremt bredbandig transformator som kan användas för signaler med stort frekvensinnehåll och ändå transformera signalen med måttlig distorsion.
 8. pulskodmodulering

  pulskodmodulering, PCM, inom teletekniken en digital moduleringsmetod där en kvantiserad analog signal sänds i digitalt kodad form över en kanal (radio, kabel eller optisk fiber).
 9. pulsationer

  pulsationer, tidigare mikropulsationer, sinusformiga små variationer som uppträder samtidigt i det geomagnetiska fältets alla element.
 10. pulsgenerator

  pulsgenerator, elektronisk generator (oscillator) som alstrar elektriska pulser.