1. putsarkitektur

  putsarkitektur, arkitektur där putsade fasader används som uttrycksmedel.
 2. putsarfiskar

  putsarfiskar, olika arter fiskar som är specialiserade att äta yttre parasiter, huvudsakligen kräftdjur, och lösa hudflikar från andra fiskar.
 3. polish

  polish, rengörings- och poleringsmedel som bl.a. innehåller vaxer och silikonoljor.
 4. polityr

  polityr, lösning av schellack i etanol, som används för att åstadkomma jämna och blanka ytor på trämöbler.
 5. Skåne

  Skåne, Sveriges sydligaste landskap.

 6. Erich Mendelsohn

  Mendelsohn, Erich, 1887–1953, tysk arkitekt.
 7. Vadstena kloster

  Vadstena kloster, Birgittinordens första och förnämsta kloster.
 8. motmoter

  motmoter, Momotidae, familj blåkråkartade fåglar med nio arter i Syd- och Centralamerika.
 9. Stockholms stadshus

  Stockholms stadshus, beläget på Kungsholmens sydöstra udde, är ett av den moderna svenska byggnadskonstens främsta verk.
 10. putamen

  putamen, en av kärnstrukturerna i hjärnan.