1. rötskada

  rötskada, på virke, se röta; på hus, se fuktskada och fuktisolering.
 2. rötsvampar

  rötsvampar, gemensamt namn på svampar som angriper och bryter ned trä.
 3. rötsimpa

  rötsimpa, Myoxocephalus scorpius , art i fiskfamiljen simpor.
 4. rötskydd

  rötskydd, av textilier, se mögel- och rötskyddsbehandling; av trä, se impregnering och träskydd.
 5. rötslam

  rötslam, restprodukt från reningsverk bestående av slam som genomgått rötning. Se reningsverk.
 6. röta

  röta, vitt begrepp som står för vissa typer av nedbrytning av levande eller döda organiska vävnader, oftast orsakade av bakterier och svampar.
 7. mögel- och rötskyddsbehandling

  mögel- och rötskyddsbehandling, i textilsammanhang behandling av cellulosafibrer för utomhusanvändning under fuktiga förhållanden, t.ex. i tält och kapell.
 8. Henning Mankell

  Mankell, Henning, född 3 februari 1948, död 5 oktober 2015, författare och teaterman, sonson till Henning Mankell (1868–1930).
 9. lin

  lin, Linum usitatissimum, art i familjen linväxter.
 10. torröta

  torröta, borbrist hos betor, vilken yttrar sig som torr röta på betans sidor.