1. hejduk

  hejduk, ursprungligen benämning på en ungersk stam i Transsylvanien, känd för sin ovilja att böja sig under främmande herrar.
 2. Shuihuzhuan

  Shuihuzhuan (”Berättelser från träskmarkerna”), kinesisk äventyrsroman, vars tidigaste version sammanställdes mot slutet av 1300-talet.
 3. franska revolutionen

  franska revolutionen, de politiska omvälvningar i Frankrike 1789–99 varunder kungamakten och de feodala privilegierna avskaffades.
 4. folkvandringstiden

  folkvandringstiden, i europeisk historia benämning på perioden ca 370–600.