1. rallarros

  rallarros, annat namn på växtarten mjölke.
 2. Rallarros

  Rallarros, litterär tidskrift utgiven 1974–85 med bl.a. Per Helge och Bengt Berg i redaktionen.
 3. mjölke

  mjölke, mjölkört, rallarros, Chamerion angustifolium (synonym Epilobium angustifolium, Chamaenerion angustifolium), art i familjen dunörtsväxter.
 4. Gustav Hedenvind-Eriksson

  Hedenvind-Eriksson, Gustav, 1880–1967, författare.
 5. Bengt Berg

  Berg, Bengt, född 1946, lyriker, översättare, redaktör för kulturtidskriften Rallarros 1974–85.
 6. dunörtsväxter

  dunörtsväxter, Onagraceae, familj tvåhjärtbladiga växter med världsvid utbredning men med tyngdpunkten i sydvästra Nordamerika.
 7. Per Helge

  Helge, Per, född 1945, författare, kulturskribent, redaktör för Rallarros 1974–85.