1. rea

  rea, vardaglig benämning på realisation.
 2. Rea Silvia

  Rea Silvia, Rhea Silvia, Ilia, i romersk mytologi dotter till Aeneas, alternativt ättling till denne och dotter till Numitor, kung i Alba Longa.
 3. realisera

  realisera, förverkliga, genomföra; avyttring av egendom, omvandling av egendom till reda pengar, t.ex. fast egendom eller värdepapper.
 4. realisation

  realisation, rea, inom ekonomin utförsäljning av bl.a. varor till väsentligt nedsatt pris under en begränsad period i syfte att t.ex. minska lagret eller för att rensa det från säsongsmässiga varor.
 5. reagens

  reagens, kemisk förening eller kombination av föreningar som vid tillsats till ett prov ger sådana karakteristiska förändringar att provet kan bestämmas kvantitativt eller kvalitativt.
 6. reaktionstid

  reaktionstid, den tid det tar för en person att reagera på yttre stimulus, t.ex. att trycka på en knapp efter en ljud- eller ljussignal.
 7. realisationsprincipen

  realisationsprincipen, princip som innebär att en intäkt får redovisas och påverka ett företags resultat först när den har intjänats och den utförda prestationen har lett till att kontanter eller en säker fordran har erhållits.
 8. realsäkerhet

  realsäkerhet, säkerhet för en kredit som ställs i form av reala tillgångar, såsom pantbrev i fastighet eller värdepapper.
 9. realexamen

  realexamen, slutexamen vid realskola och motsvarande statliga och kommunala skolor och enskilda skolor med examensrätt, införd 1905 och till 1928 benämnd realskolexamen.
 10. realpresens

  realpresens, särskilt i luthersk teologitradition term för Kristi kropps och blods ”sanna” eller ”verkliga” närvaro i nattvardens bröd och vin.