1. reellvärd funktion

  reellvärd funktion, i matematiken en funktion vars värdemängd består av reella tal.
 2. epigraf

  epigraf, mängden av punkter ovanför eller på grafen till en matematisk funktion.
 3. linjär form

  linjär form, algebraisk summa a 1 x 1 +...+  anxn av ett antal variabler.
 4. singulärvärdesuppdelning

  singulärvärdesuppdelning, SVD, beräknings- och analysmetod för linjära system.
 5. differentiabel

  differentiabel, differentierbar, matematisk term.
 6. extremum

  extremum, extremvärde, i den matematiska analysen de största (maximum) eller minsta (minimum) värden som en reellvärd funktion kan anta i sitt definitionsområde.
 7. integrationsteori

  integrationsteori, den del av matematiken som handlar om integralers definition och allmänna egenskaper.
 8. covariant vektor

  covariant vektor, covektor, en reellvärd linjär avbildning av ett vektorrum V, dvs. ett element ω i det duala vektorrummet V*.
 9. gränsvärde

  gränsvärde, limes, ett centralt begrepp i matematiken.
 10. mikrolokal analys

  mikrolokal analys, i matematiken benämning på metoder som utvecklats för att studera singulariteter hos lösningar till linjära differentialekvationer.