1. rest

  rest, i matematiken resultatet av en subtraktion.
 2. rest sten

  rest sten, arkeologisk term för gravminnesmärke, bestående av en upprest eller kantställd sten, som vanligen markerar en enkel brandgrav.
 3. restklass.

  restklass. I matematiken utgörs en restklass modulo ett positivt heltal m av de heltal som vid division med m ger samma rest.
 4. restitution

  restitution, inom fototekniken korrigering av linjer som på ett foto ter sig sammanlöpande på grund av centralperspektivet, men i verkligheten är parallella.
 5. restvärdeförsäkring

  restvärdeförsäkring, moment i företags-, fastighets-, villa- och fritidshusförsäkring.
 6. restström

  restström, den permanenta eller långsamt varierande havsström som återstår om man bortser från de periodiska tidvattensrörelserna.
 7. restitutionsediktet

  restitutionsediktet, förordning utfärdad av den tysk–romerske kejsaren Ferdinand II 1629 enligt vilken katolska områden som kommit i protestantiska händer sedan 1552 skulle återställas (restitueras).
 8. restskog

  restskog, skog som genom att de grövre träden ensidigt tagits ut fått sin slutenhet och produktion starkt nedsatt.
 9. restbett

  restbett, term inom tandvården för de tänder som återstår då en del dragits ut (extraherats).
 10. restriktionsenzymer

  restriktionsenzymer,, populariserat genetiska saxar (biokemiska saxar), enzymer som klipper DNA.