1. retardering

  retardering, etnologisk term för den eftersläpning i bruket av en sed eller ett föremål som varit vanlig inom den för nyheter mindre mottagliga allmogekulturen.
 2. retardation

  retardation,  fartminskning, i allmänt språkbruk motsatsen till acceleration.
 3. retabel

  retabel (spanska retablo, ytterst av retro- och latin tabula ’bräda’, ’planka’), altar- eller helgonskåp bestående av en skärmvägg mot vilken är placerad en mittgrupp omgiven av stående apostlar eller helgon.
 4. retardation

  retardation, i psykologisk mening försenad utveckling, främst av intellektuella funktioner.
 5. retarder

  retarder, extra bromsanordning på motorfordon som kan erfordras vid långa bromssträckor.
 6. retailbank

  retailbank, bank med speciell inriktning på hushållssektorn.
 7. nässeldjur

  nässeldjur, Cnidaria, stam vattenlevande djur som omfattar ca 11 000 nu levande arter och har världsvid utbredning i alla hav.
 8. retorik

  retorik, dels vältalighet i praktiken, dels teorin om denna.
 9. retor

  retor, talare, person utbildad i talekonst.
 10. Retalhuleu

  Retalhuleu, stad i sydvästra Guatemala; för belägenhet se landskarta Guatemala.