1. revaskularisering

  revaskularisering, medicinsk åtgärd för att återställa blodcirkulationen i ett område där cirkulationen är nedsatt eller upphävd på grund av artärförträngning eller blodpropp.
 2. rev

  rev, fiskelina vid vilken en eller flera krokar är fästade.
 3. rev

  rev, gammal svensk längdenhet.
 4. reva

  reva, att minska ett segels area.
 5. reva

  reva, utlöpare , nedliggande, vanligen smal stam som utgår från den marknära delen av en växt och som bär rotslående kortskott.
 6. rev

  rev, friliggande eller från land utskjutande långsträckt undervattensgrund, eller en bank som byggts upp av material som transporterats av vågor och strömmar.
 7. Horns Rev

  Horns Rev, ett över 30 km långt sandrev i Nordsjön utanför Danmarks västligaste punkt Blåvands Huk, nordväst om Esbjerg.

 8. Gerard Reve

  Reve, Gerard, 1923–2006, nederländsk författare.
 9. Suicide

  Suicide, amerikansk musikduo bestående av sångaren Alan Vega (född Bermowitz; 1938–2016) och keyboardisten Martin Rev (egentligen Reverby; född 1947).

 10. valhajar

  valhajar, Rhincodontidae, familj wobbegongartade hajar med en enda art, valhaj ( Rhincodon typus).