1. revers

  revers, skriftlig skuldförbindelse eller utfästelse av en låntagare.
 2. reversibel process

  reversibel process, inom naturvetenskapen en process som i varje punkt är omvändbar, och därmed kan gå i motsatt riktning.
 3. reversibel

  reversibel, omvändbar, som kan gå tillbaka, t.ex. reversibla sjukliga förändringar, sjukliga förändringar som kan gå tillbaka, läka ut, antingen av sig själva (spontant) eller efter behandling.
 4. revers

  revers, frånsida, baksidan av mynt eller medalj.
 5. reversionspendel

  reversionspendel, pendel med flyttbara massor och upphängningsaxlar.
 6. reversaltendens

  reversaltendens, fenomen som ibland uppträder vid läsning och skrivning.
 7. reverse transcriptase

  reverse transcriptase, enzym som med RNA (t.ex. mRNA) som mall deltar i uppbyggandet av DNA.
 8. Paul Revere

  Revere, Paul, 1735–1818, amerikansk silversmed och patriot.
 9. reversering

  reversering, omkastning av rotationsriktningen i maskineri, t.ex. valsverk eller fartygs propelleraxel, vilken kan uppnås genom att den primära drivkällan kan stoppas och sedan startas med omkastad rotationsriktning eller med backslag.
 10. reversi

  reversi, ett på 1700- och 1800-talen populärt kortspel för fyra deltagare, vilket gick ut på att ta så få stick som möjligt (eller alla).