1. richterskalan

  richterskalan, skala för jordbävningars magnitud, dvs. mått på energiutlösning, benämnd efter den amerikanske seismologen Charles Richter ( 1900–85).
 2. tsunami

  tsunami, långvågig havsvåg eller flodvåg som orsakas av havsbottnens vertikala rörelser i samband med jordbävningar, vulkanutbrott eller jordskred.

 3. flodvågskatastrofen

  flodvågskatastrofen, tsunamikatastrofen, benämning på den naturkatastrof i form av en tsunami som drabbade flera länder kring Indiska oceanen 26 december 2004.
 4. Mercalliskalan

  Mercalliskalan, tolvgradig skala utarbetad av den italienske seismologen och vulkanologen Giuseppe Mercalli ( 1850–1914) för att beskriva en jordbävnings intensitet (katastrofgrad).
 5. jordbävning

  jordbävning, jordskalv, plötslig, kraftig förkastning eller brott i jordskorpan eller övre jordmanteln som avlöser elastiska spänningar och åstadkommer skalv i marken.
 6. förskalv

  förskalv, mindre jordskalv som sker innan det dominerande huvudskalvet i en jordbävningsserie.
 7. efterskalv

  efterskalv, serie av mindre jordskalv som i närheten av ett huvudskalv följer efter de flesta större ytliga jordbävningar.
 8. mikrojordbävning

  mikrojordbävning, jordbävning av magnitud mindre än 3 på richterskalan.
 9. magnitud

  magnitud, inom geofysiken mått på energiutlösningen i en jordbävning.
 10. gruvskalv

  gruvskalv, plötslig bristning i berget på grund av omfördelning och koncentration av spänningar i berggrunden förorsakade av gruvverksamhet i området.