1. Svea rike

  Svea rike, term som använts för en förmodad forntida riks- eller statsbildning hos svearna med centrum i Uppland.
 2. Guds rike

  Guds rike, himmelriket, ett huvudbegrepp i Jesu förkunnelse.
 3. rike

  rike, kategori i det biologiska hierarkiska systemet under domän och över fylum.
 4. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 5. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 6. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 7. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 8. hettiter

  hettiter, forntida indoeuropeiskt folk i centrala Mindre Asien.
 9. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 10. hierarkiska systemet

  hierarkiska systemet, det system av rangordnade, nivågrupperade kategorier som används vid klassificering av organismer.