1. ris

  ris, Oryza, släkte gräs som omfattar 18 arter och förekommer i tropikerna.
 2. indisk mat

  indisk mat. Med de stora skillnader som föreligger i såväl religiösa som klimat- och odlingsmässiga förhållanden är det en grov förenkling att tala om ett indiskt kök som en enhet.

 3. tundra

  tundra, det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Canada.
 4. ris

  ris, enhet för antal ark papper.
 5. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 6. meritokrati

  meritokrati, samhällsordning i vilken individer rangordnas och sociala belöningar (inkomst, status) fördelas efter förmåga och förtjänster, oftast värderade efter utbildningsmässiga meriter.
 7. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 8. cyanobakterier

  cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.
 9. brunbjörn

  brunbjörn, björn, äldre landbjörn, Ursus arctos, art i familjen björnar.

 10. Pakistan

  Pakistan, stat i södra Asien.