1. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 2. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 3. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 4. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 5. Alcatraz Island

  Alcatraz Island, en liten klippö innanför Golden Gate vid San Francisco, USA.
 6. väckelserörelser

  väckelserörelser, religiösa massrörelser som kännetecknas av omvändelse, förändring av livsmönster och ofta karismatiska yttringar (jämför karismatisk rörelse).

 7. grekisk arkitektur

  grekisk arkitektur definieras här som grekernas arkitektur under antiken.
 8. anarkism

  anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.

 9. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 10. Kurdistan

  Kurdistan, arabiska Kurdistạn, persiska Kordestạn, bergsområde i gränslandet mellan Turkiet, Irak och Iran samt, till mindre del, Syrien och Armenien, huvudsakligen bebott av kurder.