1. sägen

  sägen, den kategori inom den muntliga traditionella folkdiktningen som främst har didaktisk-pedagogisk funktion och vars innehåll ofta betraktas som sannolikt och verklighetsförankrat.
 2. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 3. coronavirus

  coronavirus, Coronaviridae, familj virus som omfattar två grupper, coronavirus och torovirus.

 4. plasmider

  plasmider, utanför kromosomerna belägna relativt små DNA-segment som kan påträffas hos bakterier och svampar samt i växters mitokondrier.
 5. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.

 6. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 7. källkritik

  källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer allmänt, exempelvis av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, liksom inom journalistiken.

 8. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.

 9. aminosyror

  aminosyror, organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner.

 10. näringsväv

  näringsväv, sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.