1. kaspisk säl

  kaspisk säl, Phoca caspica, art i familjen öronlösa sälar, ibland betraktad som en underart av vikare.

 2. sälg

  sälg, Salix caprea, art i familjen videväxter.
 3. säldjur

  säldjur, Pinnipedia, överfamilj rovdjur med familjerna öronsälar (14 arter), valrossar (en art) och öronlösa sälar (19 arter).
 4. sällanköpsvaror

  sällanköpsvaror, konsumentvaror som till skillnad från dagligvaror inhandlas mer sällan.
 5. sältingväxter

  sältingväxter, Juncaginaceae , familj enhjärtbladiga växter med knappt 20 arter ett- till fleråriga örter i fuktiga miljöer, särskilt i kustnära trakter, i tempererade och kalla områden.
 6. Sällskapsöarna

  Sällskapsöarna, fanska Îles de la Société, ögrupp i södra Stilla havet; 1 647 km 2, 229 100 invånare (2010).
 7. sällsynta jordartsmetaller

  sällsynta jordartsmetaller, sammanfattande benämning på metallerna i periodiska systemets grupp 3, skandium, yttrium och lantan samt de fjorton lantaniderna.
 8. säljarens marknad

  säljarens marknad, marknad som kännetecknas av att efterfrågan är större än utbudet.
 9. Sällskapet Bokvännerna

  Sällskapet Bokvännerna, sammanslutning bildad 1946 som en samlingspunkt för personer intresserade av bokkonst, konstnärlig typografi, gamla sällsynta, vackra böcker, boksamlande, bokhandel, antikvariat etc., 1997 sammanslagen med Föreningen för bokhantverk till föreningen Biblis.
 10. sälar

  sälar, se säldjur.