1. sånglärka

  sånglärka, Alauda arvensis, art i fågelfamiljen lärkor.
 2. sångsvan

  sångsvan, Cygnus cygnus, art i andfågelfamiljen Anatidae, underfamiljen svanar och gäss.
 3. sång

  sång, röstens användning för att ge musikaliskt uttryck genom melodi, rytm och klangfärg, oftast med text, med eller utan instrumentalackompanjemang.
 4. sånggudinnor

  sånggudinnor, i antik mytologi, se muserna och Camenae.
 5. sånglek

  sånglek, folklig lek som kännetecknas av att man utför det som sången handlar om, t.ex. ”så räcker jag dig hand kära vän...”.
 6. gregoriansk sång

  gregoriansk sång, gregorianik, sammanfattande benämning på den enstämmiga solo- och körsång som sedan senantiken varit en integrerad del i det romersk-katolska gudstjänstlivet.
 7. såningsmaskin

  såningsmaskin, jordbruksredskap för utspridning av utsäde, se såmaskin.
 8. sångfåglar

  sångfåglar, ibland använt namn på underordningen oscina tättingar, se tättingar.
 9. Såningsmannen

  Såningsmannen, veckotidning, utgiven i Stockholm 1905–87, från 1964 som Saxons veckotidning.
 10. sångare

  sångare, Sylviidae , familj i fågelordningen tättingar.