1. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 2. sanning

  sanning, centralt filosofiskt begrepp.
 3. kodväxling

  kodväxling, inom språksociologin tvåspråkiga eller bidialektala personers växelvisa användande av mer än ett språk eller mer än en språkvarietet under ett och samma samtal.
 4. Esaias Tegnér

  Tegnér, Esaias, född 13 november 1782, död 2 november 1846, skald, lärd, prästman, ledamot av Svenska Akademien från 1819; jämför släktartikel Tegnér.
 5. by

  by, bondby, bebyggelseenhet på landsbygden, före laga skiftet i Sverige på 1800-talet vanligtvis ett mindre antal gårdar med anknytning till jordbruket och dess binäringar.
 6. Paul Cézanne

  Cézanne, Paul, född 19 januari 1839, död 22 oktober 1906, fransk målare.
 7. turkiska

  turkiska, turkietturkiska, Türkiye Türkçesi, engelska Turkish, det turkiska språk som är Turkiets officiella språk.

 8. giftorätt

  giftorätt, en makes lagenliga anspråk på sådan egendom, tillhörig den andra maken, som utgör giftorättsgods.
 9. rema

  rema, den information i t.ex. en påståendesats som ges om det som påståendet handlar om.
 10. livränta

  livränta, periodisk utbetalning enligt försäkringsavtal.