1. samlingsregering

  samlingsregering, regering i ett parlamentariskt system med företrädare för alla eller de flesta partierna i parlamentet, vanligen bildad vid krig eller i en särskild krissituation.
 2. Nationell samling

  Nationell samling, franska Rassemblement National, franskt högerextremistiskt politiskt parti.

 3. Moderata samlingspartiet

  Moderata samlingspartiet, M, Moderaterna, politiskt parti, grundat 1904 under namnet Allmänna valmansförbundet.

 4. Medborgerlig samling

  Medborgerlig samling, MBS , valorganisation bildad 1964 med gemensamt valprogram och gemensam borgerlig samlingslista inför 1964 års andrakammarval i fyrstadskretsen i Skåne (Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona).
 5. Nasjonal Samling

  Nasjonal Samling, NS, norskt politiskt parti, grundat 1933 av Vidkun Quisling.

 6. samlingsverk

  samlingsverk, biblioteksterm för böcker med fler än tre författare.
 7. Svensk socialistisk samling

  Svensk socialistisk samling, SSS, före 1938 Nationalsocialistiska arbetarepartiet, nazistiskt parti grundat 1933.
 8. Dansk Samling

  Dansk Samling, danskt politiskt parti grundat 1936 av författaren Arne Sørensen och en grupp unga intellektuella.
 9. Kristen demokratisk samling

  Kristen demokratisk samling, till 1987 namn på Kristdemokraterna.

 10. Aristoteles

  Aristoteles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof och naturforskare, född i Stageira på halvön Chalkidike.