1. samtalsanalys

  samtalsanalys, engelska conversation analysis, CA, studiet av den kunskap och de metoder som människor använder för att åstadkomma fungerande samtal och ge dem mening.
 2. samtyckeslagstiftning

  samtyckeslagstiftning, benämning på en i sexualbrottslagstiftningen uttrycklig kriminalisering av sexuella handlingar som genomförs utan samtycke.

 3. samtycke

  samtycke, inom straffrätten och skadeståndsrätten ett förhållande som kan befria från ansvar.

 4. samtidshistoria

  samtidshistoria, nutidshistoria, nyaste tidens historia, vid 1800-talets slut uppkommen benämning på den allra senaste historien.
 5. Samtiden

  Samtiden, veckotidskrift utgiven i Stockholm 1870–74 av Carl Fredrik Bergstedt, som själv svarade för större delen av innehållet och efter engelskt mönster behandlade såväl ekonomi och politik som kultur och vetenskap.
 6. samtyckeslag

  samtyckeslag, lag som kriminaliserar sex utan samtycke, se samtyckeslagstiftning.

 7. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt Svenskt visarkiv

  Dialekt- och ortnamnsarkiven samt Svenskt visarkiv, DOVA, bildades 1970 genom att Landsmålsarkivet i Lund, Svenska ortnamnsarkivet, Svenskt visarkiv samt Dialekt- och ortnamnsarkivet i Uppsala gick samman.
 8. deliberativt samtal

  deliberativt samtal, form av undervisning som betraktas som ett viktigt inslag i skolans demokratiska fostran.
 9. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 10. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.