1. san

  san, numera den allmänna benämningen på den khoisantalande folkgrupp i södra Afrika som tidigare kallades bushmän (jämför khoisan).
 2. San Marino

  San Marino, stat på Apenninska halvön, södra Europa.

 3. sanktion

  sanktion, inom juridiken sammanfattande benämning, oftast i pluralformen sanktioner, på straff, ersättningsskyldighet m.fl. påföljder av rättsstridigt handlande.
 4. sanskrit

  sanskrit, Indiens klassiska och kulturbärande språk.
 5. sanning

  sanning, centralt filosofiskt begrepp.
 6. San Francisco

  San Francisco, stad i delstaten Kalifornien, USA; 864 800 invånare (2016), i storstadsområdet 4,7 miljoner invånare.

 7. sangha

  sangha , saṅgha, den organisation som hade till uppgift att föra den buddhistiska läran vidare till nästa generation.
 8. SAN

  SAN, förkortning för styren–akrylnitrilplast, en sorts ANS-plast.
 9. sand

  sand, kornfraktion som enligt Atterbergsskalan består av partiklar med en diameter mellan 0,2 och 2 mm.
 10. San Andreas-förkastningen

  San Andreas-förkastningen, ca 1 200 km lång spricka i jordskorpan i sydvästra USA.