1. saprofyt

  saprofyt, saprotrof, egentligen växt som livnär sig av dött organiskt material.
 2. saprofyt

  saprofyt, i medicinska sammanhang en bakterie eller annan mikroorganism som lever i fredlig samexistens med sin värd utan att angripa dess levande vävnader.
 3. jästsvampar

  jästsvampar, jäst, encelliga, mikroskopiskt små sporsäckssvampar som inte bildar något egentligt mycel.
 4. mögel

  mögel, term som ofta används om ytligt och därför synligt mycel av systematiskt helt olika svampar.
 5. basidsvampar

  basidsvampar, basidiesvampar, basidiomyceter, Basidiomycota, fylum svampar som omfattar ca 32 000 kända arter.
 6. mykobakterier

  mykobakterier, Mycobacterium, släkte grampositiva, stavformiga, ibland trådbildande, orörliga bakterier i familjen Mycobacteriaceae, vilken omfattar endast detta släkte.
 7. fakultativ

  fakultativ, frivillig, valfri; motsats: obligatorisk eller obligat.
 8. opportunist

  opportunist, inom medicinsk mikrobiologi mikroorganism som normalt är en harmlös saprofyt (t.ex. i munhålan eller tarmkanalen) men som kan ge upphov till sjukdom vid speciella förhållanden, vanligen på grund av att bärarens immunsystem sviktar.
 9. algsvampar

  algsvampar, Phycomycetes, äldre gemensam beteckning på pisksvampar ( Chytridiomycota) och oksvampar ( Zygomycota) i riket svampar ( Fungi) samt äggsporsvampar ( Oomycota), hyfochytrider ( Hyphochytridiomycota), slemnät ( Labyrinthulomycota och Thraustochytridomycota) i riket Chromista.
 10. kärnsvampar

  kärnsvampar, pyrenomyceter, gemensam benämning på sporsäckssvampar med perithecier, dvs. slutna oftast päronformiga fruktkroppar med en öppning i toppen.