1. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 2. sav

  sav, vätska som kommer ut ur en trädstams ledningsvävnad när den skadas.
 3. SAV

  SAV, förkortning för Statens arbetsgivarverk.
 4. Sava

  Sava, flod i sydöstra Europa; 940 km lång.
 5. savannskog

  savannskog, skogssavann, gles tropisk–subtropisk skog med gräsväxt mellan de låga och oftast men inte alltid lövfällande träden, bl.a. akacior.
 6. savantsyndromet

  savantsyndromet, sällsynt kombination av å ena sidan förståndshandikapp, neurologiska rubbningar (förlamningar, blindhet) och kroppsliga missbildningar, å andra sidan en enorm minneskapacitet.
 7. Savojen

  Savojen (franska Savoie, italienska Savoia), historisk region i västra Alperna mellan Genèvesjön, Rhône och Mont-Cenis.
 8. Savolax

  Savolax, finska Savo, historiskt landskap i östra Finland.
 9. tropiskt savannklimat

  tropiskt savannklimat, klimattyp i Köppens klimatklassifikation.
 10. savarin

  savarin, savaräng, ringformat bakverk som kan bestå av sockerkaka.