1. sel

  sel, lugnt eller svagt strömmande vatten mellan forsar i en älv.
 2. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 3. Sel

  Sel, kommun i Innlandet fylke, södra Norge.

 4. selen

  selen, icke-metalliskt grundämne hörande till syregruppen (kalkogenerna), periodiska systemets grupp 16, kemiskt tecken Se.
 5. selektion

  selektion, urval, inom biologin detsamma som naturligt urval.
 6. Selene

  Selene (grekiska Selēnē), förgrekisk mångudinna, av grekerna identifierad med Artemis, av romarna med Diana eller Luna och av båda med Hekate.
 7. seljuqer

  seljuqer, seldjuker, namn på flera inbördes besläktade turkiska dynastier som härskade över Iran och angränsande länder från mitten av 1000-talet till mongolstormen under 1200-talet.

 8. sele

  sele, seldon, utrustning som används på häst vid dragarbete.

 9. selektionstryck

  selektionstryck, dels den inverkan som omvärldsfaktorer har på en population och som leder till naturligt urval, dels det naturliga urvalets intensitet, mätt t.ex. som förändring i en populations genfrekvenser från en generation till en annan.
 10. seleukidiska riket

  seleukidiska riket, hellenistiskt rike, daterat från Seleukos I:s återkomst 312 f.Kr., kungadöme från 305 f.Kr.