1. semikolon

  semikolon, skiljetecken (med beteckningen ;) som, omväxlande med punkt, används mellan fullständiga meningar som hör nära samman innehållsligt.
 2. skiljetecken

  skiljetecken, interpunktionstecken , skrivtecken som markerar gränser för i första hand meningar och satser eller satsdelar i en text och därigenom ger hållpunkter för läsningen.
 3. syntax

  syntax, inom datavetenskapen regler för programkonstruktioner och uttryck i ett programspråk.

 4. Axel Liffner

  Liffner, Axel, 1919–94, författare och litteraturkritiker, redaktör för tidskriften Utsikt 1948–50, kulturskribent i Aftonbladet 1950–84.
 5. Lars-Gunnar Bodin

  Bodin, Lars-Gunnar, född 1935, tonsättare och bildkonstnär.
 6. frågetecken

  frågetecken, skiljetecken med formen ? som avslutar en direkt fråga.
 7. komma

  komma, ett skiljetecken (,) som markerar en mindre utpräglad gräns än vad punkt och semikolon gör.
 8. mått

  mått, allmänt begrepp använt i samband med mätning av (främst fysikaliska) storheter.