1. Set Svanholm

  Svanholm, Set, 1904–64, operasångare (tenor) och operachef, hovsångare 1946.
 2. Set

  Set, Seth, mansnamn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’telning’, även tolkat som ’ersättaren’; Set var nämligen Adams tredje son, född efter det att Kain dödat Abel.
 3. setswana

  setswana, bantuspråk, se tswana.
 4. Church of Satan

  Church of Satan, satanistisk rörelse grundad 1966 i San Francisco, USA, av Anton Szandor LaVey.
 5. styrketräning

  styrketräning, träning som syftar till att öka den muskulära styrkan och vanligen bedrivs i dynamiska arbetsformer, även om statisk (isometrisk) träning förekommer.

 6. set

  set, del av match i bland annat racketsporter och volleyboll.
 7. Azorerna

  Azorerna, portugisiska (Arquipelago dos) Açores, portugisisk ögrupp i Atlanten, 1 300 km väster om Portugal; 2 400 km2, 247 400 invånare (2014).

 8. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 9. Alor Setar

  Alor Setar, huvudstad i delstaten Kedah, nordvästra Malaysia; 217 400 invånare (2005).
 10. Set Poppius

  Poppius, Set, 1885–1972, journalist, grundare av Poppius journalistskola.