1. sikt

  sikt, anordning som delar upp material i olika kornstorlekar.
 2. sikt

  sikt, kontursynvidd, inom meteorologin det största avstånd på vilket man tydligt kan urskilja konturerna av ett föremål.
 3. Mustang

  Mustang, P-51, amerikanskt propellerdrivet jaktflygplan från andra världskriget, tillverkat av North American Aviation Co. i nära 16 000 exemplar.
 4. attackhelikopter

  attackhelikopter, stridshelikopter avsedd för bekämpning av punktmål till lands och till sjöss.
 5. högtryck

  högtryck, anticyklon, område i atmosfären där lufttrycket vid samma höjd över havet är högre än i omgivningen i alla riktningar.

 6. Gustave Courbet

  Courbet, Gustave, född 10 juni 1819, död 31 december 1877, fransk målare.
 7. skolflygplan

  skolflygplan, benämning på flygplan avsett för grund- och vidareutbildning av piloter.
 8. grundforskning

  grundforskning, systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer utan någon bestämd tillämpning i sikte.
 9. mistsignalering

  mistsignalering, ljudsignalering som vid nedsatt sikt avges från vissa fyrplatser och av ljudbojar.
 10. Polismuseum

  Polismuseum, Statens polismuseuminrättades 1910 främst med sikte på polisutbildningen.