1. Sinn Féin

  Sinn Féin, irländskt politiskt parti grundat 1905, verksamt både i Nordirland och i Irland.

 2. Sinn und Form

  Sinn und Form , tysk (tidigare östtysk) tidskrift grundad 1949.
 3. sinne

  sinne, förmåga att omvandla fysiska eller kemiska retningar till syn-, hörsel-, känsel-, lukt- eller smakupplevelser.
 4. sinnebild

  sinnebild (troligen av tyska Sinn ’mening’) användes tidigare i den inskränkta betydelsen ’emblem’ (se emblematik) men numera mest i den vidare betydelsen ’symbol’ eller ’allegori’.
 5. Sinnar-dammen

  Sinnar-dammen, damm i östra Sudan; för belägenhet se landskarta Sudan.
 6. sinnesanalogi

  sinnesanalogi, synestesi , sammansmältning av element från olika sinnesområden.
 7. sinnesmodalitet

  sinnesmodalitet, olika slags sinnen, t.ex. syn, hörsel eller smak.
 8. sinnescell

  sinnescell, receptorcell, receptor, cell som om den retas (stimuleras) ger upphov till en nervimpuls, vilken leds vidare till ett nervcentrum.
 9. sinnesorgan

  sinnesorgan, receptororgan, organ som informerar människans och andra djurs nervsystem om förändringar i den yttre eller inre miljön.
 10. sinnesslöanstalt

  sinnesslöanstalt, äldre uttryck för institutioner för utvecklingsstörda barn och vuxna.