1. sionism

  sionism, zionism, politisk strävan att åstadkomma judarnas återvändande till Eretz Yisrael, Landet Israel.
 2. Theodor Herzl

  Herzl, Theodor, född 2 maj 1860, död 3 juli 1904, judisk journalist och författare, grundare av den politiska sionismen.
 3. Hannah Arendt

  Arendt, Hannah, 1906–75, tysk-amerikansk filosof.
 4. ortodox judendom

  ortodox judendom, riktningar som håller fast vid traditionell judisk lära (ortodoxi), i regel även levnadssätt (ortopraxi).
 5. kibbutz

  kibbutz (hebreiska qibbutz, ’grupp’, ’gemenskap’), israeliskt jordbrukssamhälle baserat på avsaknad av lönearbete, gemensam egendom, kollektivt arbete och barntillsyn, demokratiskt styre och begränsad användning av arbetskraft utifrån.
 6. David Ben-Gurion

  Ben-Gurion (ursprungligen Gruen), David, född 16 oktober 1886, död 1 december 1973, israelisk socialistisk och sionistisk politiker, premiärminister 1948–53 och 1955–63.

 7. Jewish Agency

  Jewish Agency, hebreiska ha-Sokhenut ha-Yehudit le-Eretz Yisraūel, internationellt judiskt organ som representerar och är exekutiv för World Zionist Organization.

 8. Sion

  Sion, hebreiska Tziyyon, i Gamla Testamentet den sydöstra höjden av Jerusalem eller den sydvästra, där man trodde att den av David erövrade staden hade legat (Andra Samuelsboken 5:7).
 9. Chaim Weizmann

  Weizmann, Chaim, född 27 november 1874, död 9 november 1952, judisk kemist, sionistisk politiker och Israels förste president.
 10. Yehuda Bauer

  Bauer, Yehuda, född 1926, israelisk förintelsehistoriker, professor vid Hebrew University, Jerusalem, 1977–95.