1. vikingar

  vikingar, nordiska sjökrigare eller sjörövare under vikingatiden, se viking och vikingatiden.
 2. viking

  viking, nordisk sjökrigare eller sjörövare under vikingatiden.
 3. sjöröveri

  sjöröveri, överfall till sjöss, utfört av sjörövare (pirater) i syfte att bemäktiga sig fartyg, last eller personer.
 4. pirater

  pirater, sjörövare, se sjöröveri.
 5. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.

 6. Walter Scott

  Scott, Sir Walter, född 15 augusti 1771, död 21 september 1832, brittisk (skotsk) författare.
 7. buckanjärer

  buckanjärer, benämning på sjörövare eller kapare i Karibiska havet från 1600-talet till början av 1800-talet.

 8. etrusker

  etrusker, etruskiska rasenna, latin Tyrrheni, Tusci, antikt folkslag i Mellanitalien.
 9. Jan Lööf

  Lööf, Jan, född 1940, tecknare och författare.

 10. Illyricum

  Illyricum, romersk provins på nordvästra Balkan.