1. skabb

  skabb, scabies, kliande hudinfektion orsakad av skabbkvalster.
 2. lepra

  lepra, spetälska, Hansens sjukdom (efter Armauer Hansen), infektionssjukdom som orsakas av bakteriearten Mycobacterium leprae.
 3. sexuellt överförbara sjukdomar

  sexuellt överförbara sjukdomar, sexuellt överförbara infektioner, engelska sexually transmitted diseases, STD, sexually transmitted infections, STI, dels könssjukdomar (veneriska sjukdomar, genitala infektioner), dels också sådana sjukdomar där symtomen inte är lokaliserade till könsorganen men som överförs vid sexuella kontakter.
 4. kvalster

  kvalster, Acari, grupp spindeldjur med två ordningar och totalt ca 50 000 beskrivna arter; det verkliga antalet kan vara tio gånger så stort.
 5. psoriasis

  psoriasis, hudsjukdom som kännetecknas av fjällande, rodnade hudförändringar, vilka särskilt ofta förekommer på armbågar och knän.
 6. petekier

  petekier, petechier, punktformiga blödningar till följd av bristningar i små blodkärl omedelbart under hud-, slemhinne- och organytor.
 7. scabies

  scabies, medicinsk term för hudsjukdomen skabb.
 8. skabbkvalster

  skabbkvalster, gemensamt namn på ett antal 0,2–0,4 mm långa, skivformiga arter i spindeldjursordningen lårkvalster, främst Sarcoptes scabiei men också arter av släktena Chorioptes, Knemidokoptes och Psoroptes.
 9. impetigo

  impetigo, svinkoppor, mycket vanlig hudsjukdom, som beror på infektion med Staphylococcus aureus och/eller β-hemolytiska streptokocker.
 10. Psoroptes

  Psoroptes, det vetenskapliga namnet på ett släkte lårkvalster med vissa skabb- och öronskabbkvalster.