1. skifte

  skifte, av jord, jorddelning, äldre benämning på fastighetsbildning på landet.
 2. laga skifte

  laga skifte, benämning på det skiftessystem för jord som infördes genom 1827 års skiftesstadga.
 3. skiftarbete

  skiftarbete, att två eller flera arbetslag regelbundet avlöser varandra på bestämda tider.
 4. konservatism

  konservatism, samhällsåskådning som karakteriseras av respekt för det hävdvunna och strävan att bevara, eller förändra för att bevara.
 5. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 6. minaret

  minaret, torn vid moské, använt för bönetidernas utrop.
 7. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 8. skift

  skift, kemiska skift, förskjutningar av atomernas energinivåer respektive i deras energispektra på grund av växelverkningar av atomen med elektriska och/eller magnetiska fält.
 9. Israel

  Israel, stat i Mellanöstern.

 10. u-land

  u-land, kortform av underutvecklat land eller, med ett mer positivt synsätt, utvecklingsland.