1. slagvolym

  slagvolym, den mängd blod som pumpas ut vid varje hjärtslag.
 2. slag

  slag, jägarterm för viltets spår.
 3. slaget om Atlanten

  slaget om Atlanten, Churchills benämning på kampen om underhållsvägarna till Storbritannien under andra världskriget mellan de allierades och tyskarnas sjö- och luftstridskrafter.
 4. slagverk

  slagverk, uppsättningen av slaginstrument i en ensemble eller orkester.
 5. slaginstrument

  slaginstrument, musikinstrument, företrädesvis av typ idiofon och membranofon.
 6. slagg

  slagg, produkt som uppstår vid olika typer av metallurgiska reaktioner och som huvudsakligen består av oxider (ofta silikater).
 7. slag

  slag, del som viks ut upptill i framkanten på plagg med knäppning framtill.
 8. slag

  slag, slaganfall, sjukdomsbenämning, se stroke.
 9. slagseghet

  slagseghet, ett mått på ett materials förmåga att uppta stötbelastning.
 10. slagskugga

  slagskugga, den direkta skuggform, silhuett, från en figur eller företeelse, som vid riktad belysning från t.ex. en lykta eller vid direkt solljus faller på marken eller på en vägg etc. rakt bakom ljuskällan.