1. slutare

  slutare, elektronisk eller mekanisk beståndsdel i en kamera, vilken reglerar exponeringstiden.
 2. Medea

  Medea (grekiska Mēdeia), i grekisk myt trollkunnig dotter till kung Aietes av Kolchis och sondotter till guden Helios.
 3. mediedrev

  mediedrev, den process som uppstår när ett antal medier vid samma tidpunkt samlar in och publicerar ofördelaktiga uppgifter om en person, institution, organisation eller ett företag.
 4. medicinsk etik

  medicinsk etik, tvärvetenskapligt forsknings- och undervisningsämne som kritiskt, historiskt och analytiskt granskar moraliska och etiska aspekter på (beslut som gäller) sjukvård och medicinsk forskning.
 5. medeldistanslöpning

  medeldistanslöpning, grenar inom friidrott där löparna springer sträckor från 800 m till 1 engelsk mil (1 609 m).

 6. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 7. medborgerliga fri- och rättigheter

  medborgerliga fri- och rättigheter, medborgarnas rättigheter gentemot överheten.
 8. Claus Sluter

  Sluter, Claus, ca 1350–ca 1405, nederländsk skulptör, från 1385 verksam vid Filip den djärves hov i Dijon.
 9. sluten vokal

  sluten vokal, vokal som uttalas med liten käkvinkel och trång luftpassage mellan tungan och gommen, t.ex. svenska i, y, o.
 10. Petra Mede

  Mede, Petra, född 1970, komiker och programledare.