1. smörjelse

  smörjelse, anbringande av olja i religiöst syfte.
 2. Messias

  Messias, inom judendomen en kommande härskare som ska medföra en lyckotid för Israels folk.
 3. brosk

  brosk, hos djur, inklusive människa, stödjevävnader bestående av celler omgivna av en mellansubstans, matrix.
 4. sista smörjelsen

  sista smörjelsen, sedan 1963 de sjukas smörjelse, sakrament i den romersk-katolska kyrkan, se smörjelse.
 5. sakrament

  sakrament, i västkyrkan en återgivning av grekiska mystērion (’hemlighet’), manifestationer av frälsningsmysteriet, från 1100-talet begränsade till kyrkliga handlingar som genom yttre tecken förmedlar gudomlig nåd.
 6. led

  led, articulatio, hos ryggradsdjur rörlig förbindelse mellan två eller flera skelettdelar, där ändstyckena är klädda med ledbrosk (hyalint brosk, se brosk).

 7. ortodoxa kyrkor

  ortodoxa kyrkor, kyrkor särskilt i Östeuropa med ursprung i östra medelhavsområdet under de första århundradena e.Kr.
 8. absolutism

  absolutism, historisk term vilken vanligen betecknar den starka furstemakt som präglar många europeiska stater under 1500-, 1600- och 1700-talen.
 9. grafit

  grafit, mineral som utgör en modifikation av grundämnet kol.
 10. begravning

  begravning, i vidaste bemärkelse sättet att varaktigt omhänderta en avliden samt de därmed förknippade riterna.