1. smutsig bomb

  smutsig bomb, vapen som består av en konventionell sprängladdning och som sprider radioaktivt material.
 2. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 3. Jean-Paul Sartre

  Sartre, Jean-Paul, född 21 juni 1905, död 15 april 1980, fransk författare och filosof.
 4. Gullivers resor

  Gullivers resor, Gulliver’s Travels, satirisk reseskildring av den brittiske författaren Jonathan Swift, utgiven 1726.

 5. snö

  snö, nederbörd som består av iskristaller. Dessa kan ha olika former beroende på temperatur och luftfuktighet, till exempel nålar, prismor eller stjärnor.

 6. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 7. På västfronten intet nytt

  På västfronten intet nytt, Im Westen nichts Neues, roman av den tyske författaren Erich Maria Remarque, utgiven 1929.

 8. inbördeskrig

  inbördeskrig, primärt inomstatlig väpnad konflikt mellan två eller flera militärt organiserade parter.
 9. ull

  ull, hår från får eller från andra djur, till exempel kanin, kamel och lama, som vid spinning och annan bearbetning får liknande egenskaper som fårull.
 10. Henning Mankell

  Mankell, Henning, född 3 februari 1948, död 5 oktober 2015, författare och teaterman, sonson till Henning Mankell (1868–1930).