1. snäcka

  snäcka, det snäckformiga snideri som pryder skruvlådan hos bl.a. violinen.
 2. plafond

  plafond, plant innertak, ofta mer eller mindre rikt dekorerat med måleri, snideri eller stuckatur.
 3. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 4. briar

  briar , bruyère, namn på virket av trädljung, i första hand rotveden.
 5. guro

  guro, kweni, ett mandetalande folk i centrala Elfenbenskusten; de uppgår till 380 000 och lever kring staden Bouaflé.
 6. näshornsfåglar

  näshornsfåglar, Bucerotidae, familj blåkråkartade fåglar med ca 50 arter i Gamla världens tropiska delar.
 7. konstskåp

  konstskåp, större kabinettsskåp inrett som ett miniatyrmuseum med samlingar av naturalier, konsthantverk, vetenskapliga instrument, mynt, medaljer, etnografisk och exotisk kuriosa etc.
 8. sandelträd

  sandelträd, Santalum album, art i familjen spindelörtsväxter.
 9. mammutar

  mammutar, Mammuthus, släkte utdöda elefantdjur med cirka 20 arter, ibland uppdelade på flera släkten (bland annat Archidiskodon och Parelephas).
 10. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.