1. snodd

  snodd, spiralvridning av en fibersträng, t.ex. garn eller rep, kring dess axel.
 2. snodd

  snodd, tvinnad eller flätad vara av varierande utseende, oftast använd som garnering, t.ex. på gardiner och uniformer.
 3. Snoddas

  Snoddas, smeknamn på sångaren Gösta Nordgren.
 4. Gösta (”Snoddas”) Nordgren

  Nordgren, Gösta ( ”Snoddas”), 1926–81, sångare.
 5. snoddekor

  snoddekor, keramisk dekorteknik, se snördekor.
 6. spinning

  spinning, framställning av garn (spinngarn) genom att stapelfibrer ordnas till en fibersträng, som ges erforderlig sammanhållning, vanligen med hjälp av snodd.
 7. kordong

  kordong, tofsprydd snodd som i två längder är knuten kring spetsen på stången till svenskt militärt standar.
 8. cordon bleu

  cordon bleu kallades ursprungligen det ordensband som bars av riddarna av l’Ordre du Saint-Esprit, ’den Helige Andes orden’, som instiftades 1578 av Henrik III av Frankrike.
 9. frisyr

  frisyr, koaffyr, sättet att arrangera huvudhår och skägg.
 10. tågvirke

  tågvirke, minst 4 mm grov trådsträng, t.ex. lina, rep eller tross, som genom slagning eller flätning getts en väl sammanhållen och balanserad struktur.