1. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 2. SOC

  SOC, internationell bordtennistävling, den största återkommande i Sverige.
 3. sociolekt

  sociolekt, social dialekt, språkart (varietet) som är utmärkande för en viss social grupp.
 4. socialisation

  socialisation, inom sociologin förmedling och inlärning av färdigheter som medför att individen formas till en personlighet.
 5. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 6. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.
 7. socker

  socker, allmän benämning på kolhydratet sackaros.

 8. sociopati

  sociopati, detsamma som psykopati.
 9. socialdarwinism

  socialdarwinism, en överföring av Darwins biologiska teori om kampen för överlevnad och det naturliga urvalet på samhället.
 10. socialpsykologi

  socialpsykologi, gren inom beteendevetenskaperna som studerar hur det sociala samspelet mellan individer fungerar och påverkar de inblandade.