1. socialarbetare

  socialarbetare, benämning på person som arbetar inom kommunal socialtjänst.
 2. kurator

  kurator, socialarbetare med socionomutbildning.
 3. Frälsningsarmén

  Frälsningsarmén, engelska The Salvation Army, internationell protestantisk organisation för evangelisation och socialt arbete med betoning på odogmatisk, praktisk kristendom.

 4. diakoni

  diakoni, ett centralt begrepp i den kristna kyrkans historia, i dag vanligen beteckning för kyrkans sociala ansvarstaganden på olika områden.

 5. Jane Addams

  Addams, Jane, 1860–1935, amerikansk socialarbetare och pacifist.
 6. socialsekreterare

  socialsekreterare, kommunal tjänsteman, vanligen socionom, som handlägger olika former av enskilda socialtjänstärenden.
 7. helhetsprincipen

  helhetsprincipen, organisationsmodell inom socialt arbete som innebär att en socialarbetare är verksam med en klient oavsett typen av dennes problem.
 8. Lis Asklund

  Asklund, Lis, född Lagercrantz, 1913–2006, socialarbetare, programproducent vid Sveriges Radio 1957–78; jämför släktartikel Lagercrantz.
 9. Saul Alinsky

  Alinsky, Saul, 1909–77, amerikansk samhällsvetare och socialarbetare, känd för sitt sätt att organisera olika grupper av resurssvaga för att förbättra deras levnadsvillkor, främst i Chicago.
 10. ISKA

  ISKA, Internationalen för stats- och kommunalanställda, Public Services International, PSI, yrkesinternational för anställda inom den offentliga sektorn, bildad 1907 och med säte i Ferney-Voltaire, Frankrike.