1. solventil

  solventil, anordning på fyrar med gas som fyrljuskälla.
 2. kemtvätt

  kemtvätt, kemisk tvätt, tvätt av textila material och beklädnader i andra lösningsmedel än vatten.
 3. kvittning

  kvittning, juridisk term som innebär att man avräknar en fordran mot en motfordran upp till det belopp där fordringarna sammanfaller.
 4. Wells, Fargo & Co.

  Wells, Fargo & Co., tidigare företag grundat 1852 för att tillgodose behovet av transporter och bankservice under den stora guldrushen i Kalifornien.
 5. vätskeextraktion

  vätskeextraktion, vätske–vätskeextraktion eller vätske/vätskeextraktion, separationsmetod baserad på kemiska ämnens olika löslighet i vätskor av olika typ (t.ex. vatten och fotogen); se extraktion och fördelning.
 6. ansvarsförpliktelse

  ansvarsförpliktelse, att en person ansvarar för att vissa förhållanden föreligger eller förelåg vid en viss tidpunkt, t.ex. att en person är solvent och kommer att betala sin skuld.