1. sothöna

  sothöna, Fulica atra, art i fågelfamiljen rallar.
 2. sot

  sot, i allmänt språkbruk en substans som oavsiktligt uppstår vid ofullständig förbränning av organiska ämnen.
 3. sot

  sot, gammalt ord för sjukdom.
 4. sot

  sot, växtsjukdomar som orsakas av sotsvampar och som karakteriseras av sotliknande, mer eller mindre brunsvarta spormassor, oftast på en begränsad del av den angripna växten.
 5. Sotenäs

  Sotenäs, kommun i Bohuslän (Västra Götalands län).

 6. sotning

  sotning, ett moment vid tillvaratagandet av framför allt fällt klövvilt som innebär att ändtarm, urinblåsa och, på handjur, testiklar och penis avlägsnas, djuret ”sotas”.
 7. sotsvampar

  sotsvampar, tidigare brandsvampar, grupp basidsvampar inom ordningarna Tilletiales och Ustilaginales vilka lever som parasiter på levande växter.
 8. sotning

  sotning, rengöring av eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar samt tillhörande rökkanaler.
 9. täckt sot

  täckt sot, annat namn på växtsjukdomen hårdsot.
 10. Mae Sot

  Mae Sot, stad i västra Thailand; för belägenhet se landskarta Thailand.