1. brunbjörn

  brunbjörn, björn, äldre landbjörn, Ursus arctos, art i familjen björnar.

 2. bön

  bön, den religiösa människans omedelbara form för gudsumgänge eller förbindelse med den eller de högre makter som styr hennes liv och bestämmer hennes öde.
 3. mårdhund

  mårdhund, Nyctereutes procyonoides, art i familjen hunddjur.
 4. sömn

  sömn, regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.

 5. buddha

  buddha, en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning.
 6. Knutbymålet

  Knutbymålet, benämning på ett kriminalfall 2004, ett av Sveriges mest uppmärksammade.

 7. presens

  presens, ett finit tempus vars grundbetydelse är nutid, dvs. tid som till någon del sammanfaller med talögonblicket.
 8. papegojor

  papegojor, Psittacidae, den enda familjen papegojfåglar (ibland betraktas dock kakaduor och loripapegojor som separata familjer, Cacatuidae respektive Loriidae).
 9. läppbjörn

  läppbjörn, Melursus ursinus, art i rovdjursfamiljen björnar.
 10. Pergamon

  Pergamon, turkiska Bergama, forntida stad i Mysien, ca 100 km norr om nuvarande Izmir, Turkiet.